Psychotherapie

Kinderen en jongeren zijn volop in ontwikkeling. Dit verloopt niet steeds even gemakkelijk. Wij kunnen helpen.

Herken je deze problemen?

Als een kind / jongere het moeilijk heeft, dan vertelt het dat niet zomaar. Soms zijn ze bijvoorbeeld nog te klein om te praten, soms kunnen ze wel praten maar weten ze misschien gewoon zelf niet wat er aan de hand is. Ze laten het dan op allerlei andere manieren wel zien. Voor ouders is het soms voldoende om hulp te krijgen bij het vertalen van wat het kind/jongere eigenlijk probeert te zeggen. Daarna kunnen ouders het wel weer alleen aanpakken.

Met elk kind/jongere gaat het soms wel eens moeilijk. Ook al denken we dan snel dat het een fase is die wel zal overgaan, soms is het toch goed om niet te lang te wachten vooraleer we hulp inschakelen. Als we lang twijfelen gaat het probleem vast zitten en wordt het moeilijker om aan te pakken. Snel reageren zorgt er vaak voor dat er minder hulp nodig is.

Ondanks de beste zorgen, kan het soms nog heel moeilijk gaan met kinderen/jongeren. Elk kind wordt geboren met zijn eigen karaktertje en aanleg. Als het toch verkeerd gaat, kan therapie helpen om ofwel de problemen aan te pakken ofwel ermee te leren omgaan.

Zo kunnen we je helpen

Ieder kind is uniek. Ook jouw kind. Om die reden proberen we hem/haar tijd en ruimte te geven
om samen met ons op zoek te gaan naar een passend antwoord op de hulpvraag.

WIJ HEBBEN MOMENTEEL EEN PATIËNTENSTOP!!! U kan uw kind ook niet aanmelden voor de wachtlijst. 

Onze twee formules

Individuele therapie

Aanmelding

De aanmelding gebeurt via doorverwijzing (huisarts, CLB, CGG, …) of op eigen initiatief.

Intakegesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek proberen we samen een beeld te schetsen van de klachten
en krachten van het kind/adolescent. Bij afloop van het kennismakingsgesprek beslissen we
samen of mijn aanbod op jouw vraag aansluit. Zo ja, maken we samen afspraken rond het
verdere verloop en wordt de therapie opgestart. Zo niet, proberen we jou zo goed mogelijk door
te verwijzen naar de juiste instantie.

Begeleiding

Naargelang de hulpvraag en leeftijd van het kind/adolescent, gebruiken we verschillende therapiestrategieën (spel, tekening, gesprekken, onderzoek, …). Verder vinden we het belangrijk dat ouders (of gezin) zoveel mogelijk betrokken worden bij de begeleiding van hun kind. Om die reden willen we graag op regelmatige basis met de ouders samenzitten om de begeleiding te bespreken.

Kostprijs

Binnen de conventie: 

Eerste kennismakende sessie: gratis. 

Vervolgsessies: - 23 jarigen: gratis (9 sessies)
                           + 23 jarigen: €11 (7 sessies)

(Voorwaarden: Je hebt een rijksregisternummer; je bent aangesloten bij een mutualiteit; je hebt nog geen andere psychologische hulp gehad in het voorafgaande jaar)

Buiten de conventie: 

65€ (deels terugbetaald met formulier mutualiteit -> mee te brengen)

 

Contact

Nathalie Fonseca Gonzalez (op dit ogenblik slechts plaats voor relatie-, gezins- en systeempsychotherapie)
Klinisch psychologe (Nederlands, Frans en Spaans)
0456/32.00.80
nathalie.fonseca@kri-ko.be

Sarah Bovy
Klinisch psychologe (Nederlands en Frans)
0473/50.02.75
sarahbovy@live.be

Romy Dumont
Klinisch psychologe (Nederlands, Frans en Engels)
0456/65.96.62
romy.dumont@kri-ko.be

Gezins- en relatietherapie

Aanmelding
De aanmelding gebeurt via doorverwijzing (huisarts, CGG, …) of op eigen initiatief.

Intakegesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek proberen we samen een beeld te schetsen van jullie klachten en krachten. Bij afloop van het kennismakingsgesprek beslissen we
samen of mijn aanbod op jullie vraag aansluit. Zo ja, maken we samen afspraken rond het
verdere verloop en wordt de therapie opgestart. Zo niet, probeer ik jullie zo goed mogelijk door te verwijzen naar de juiste instantie.

Begeleiding
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie is een specifieke vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen (partners, gezinnen en systemen).
We maken allemaal deel uit van een of meerdere sociale systemen. Onze gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met onze omgeving. In ditzelfde proces kunnen echter ook misverstanden en moeilijkheden ontstaan. Samen proberen we op zoek te gaan naar nieuwe inzichten om bepaalde gevoelens, gedachten en gebeurtenissen te kaderen en een plekje te geven. Hierbij staan we niet alleen stil bij moeilijkheden binnen het systeem, maar hebben we ook aandacht voor jullie krachten.
Zowel partners al gezinnen (bijvoorbeeld moeder-dochter, samengesteld gezin, broer-zus, …) kunnen hiervoor bij mij terecht.

Kostprijs
Intakegesprek en individuele begeleiding: 1 uur – 70eur
Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie: 1 uur – 70eur

Contact
Nathalie Fonseca Gonzalez
Klinisch psychologe en relatie- en gezinstherapeute i.o.

Aanwezig om de twee weken op maandag.
Nederlands, Frans en Spaans
0456/32.00.80
nathalie.fonseca@kri-ko.be

Onze sterktes

  • Multidisciplinair

    Wij zijn een team met elk van ons zijn eigen insteek: leerkrachten, psychologen, spelcounselor, oudercoach. Samen zoeken wij wat voor elk kind of jongere de passende toenadering om hem te ondersteunen.

  • Huiselijke sfeer

    Bij kriko trachten we de drempel zo klein mogelijk te houden. Kinderen en jongeren krijgen tijd en ruimte om hun verhaal te doen. Elke sessie zal hoe dan ook starten met een ‘check-in’.

  • Open communicatie

    Zowel naar het kind/jongere, naar de ouders, naar andere partners en naar elkaar streven wij naar een open, eerlijke en respectvolle verbindende communicatie.

Veelgestelde vragen

Heb je nog een andere vraag? Aarzel niet ze te stellen via het contactformulier.

Registreer je of bel eens voor meer info

Heb je een vraag of wil je je kind/ jongere graag aanmelden?