Hulp voor schoolse problemen

Als huiswerk maken een struikelblok vormt of loopt het op school niet zoals gewenst?

Huiswerkbegeleiding

De doelstelling van huiswerkbegeleiding is de zelfredzaamheid van uw kind/jongere te verhogen doordat uw kind/jongere zelfstandig leert te werken en leert prioriteiten te stellen bij het maken van zijn huistaken. Concrete aandachtspunten worden besproken tijdens een kennismakingsgesprek met de ouders en het kind/jongere zelf. Mogelijke accenten(aspecten) hierin zijn bijvoorbeeld de inrichting van een studieplekje, leren een boekentas maken, het maken van een planning, het inoefenen van te kennen leerstof,…

Ook kinderen/jongeren met een leerstoornis komen in aanmerking voor huiswerkbegeleiding Het doel is niet om logopedie of psychomotoriek te vervangen maar eerder om kapstokken aan te reiken om het huiswerk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Leren “ leren” is tevens een aspect in de huiswerkbegeleiding. Hierbij wordt kinderen vanaf 8-9 jaar aangeleerd een planning op te maken, samenvattingen te maken, mindmapping toe te passen, hoofd- van bijzaken te leren onderscheiden, ….

Vakspecifieke bijlessen of privélessen

De bijlessen zijn bedoeld voor kinderen/jongeren in de lagere school of de secundaire school die het moeilijk hebben met specifieke vakken zoals Nederlands, wiskunde, Frans… .
Het kan ook om een onderdeel van een vak gaan zoals bijvoorbeeld breuken, cijferen, spelling, taalbeschouwing, technisch lezen, begrijpend lezen,….

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt er samen met de ouders en het kind/jongere gekeken waar het probleem ligt. Er wordt tevens door kriko contact gelegd met de klastitularis (na goedkeuring van de ouders) om bijkomende informatie te bekomen om alzo het programma maximaal af te stemmen op de noden. Een goede samenwerking met de school is zeer belangrijk.

Koos u als ouder(s) voor huisonderwijs, dan kan u ook bij ons terecht voor alle vakken van de basisschool.

Kostprijs

Huiswerkbegeleiding en vakspecifieke bijlessen: € 20 per half uur. (€ 40/uur)
Naargelang de leeftijd en noden van uw kind wordt er een programma bepaald en hoelang de sessies duren.

Wij raden het volgende aan:

 • Kleuters en eerste graad lagere school: min. 2x ½ u / week
 • Vanaf tweede graad lagere school: min. 1x 1u/week

MOMENTEEL IS ONZE WACHTLIJST VOLZET ! U kan uw kind momenteel niet aanmelden!

Onze sterktes

 • Multidisciplinair

  Wij zijn een team met elk van ons zijn eigen insteek: leerkrachten, psychologen, spelcounselor, oudercoach. Samen zoeken wij wat voor elk kind of jongere de passende toenadering om hem te ondersteunen.

 • Huiselijke sfeer

  Bij kriko trachten we de drempel zo klein mogelijk te houden. Kinderen en jongeren krijgen tijd en ruimte om hun verhaal te doen. Elke sessie zal hoe dan ook starten met een ‘check-in’. 

 • Open communicatie

  Zowel naar het kind/jongere, naar de ouders, naar andere partners en naar elkaar streven wij naar een open, eerlijke en respectvolle verbindende communicatie.

Veelgestelde vragen

Heb je nog een andere vraag? Aarzel niet ze te stellen via het contactformulier.

Registreer je of bel eens voor meer info

Heb je een vraag of wil je je kind/ jongere graag aanmelden?