Diagnostisch onderzoek

Wil je meer weten over de denkfuncties, de vaardigheden en de beleving hiervan van jouw kind/jongere ?

Neuropsychologische onderzoek

Een neuropsychologisch onderzoek kan nuttig zijn om bepaalde leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden (thuis, op school, ..) in beeld te brengen. Aan de hand van gesprekken, observaties, psychologische testen en vragenlijsten,… verkrijgen we een beeld van jouw denkfuncties, jouw vaardigheden en je beleving hiervan.

Dit soort onderzoek is vooral aangewezen wanneer er zorgen zijn omtrent

 • aandacht en concentratie (ADHD, ADD)
 • leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden
 • plannings- en organisatorische vaardigheden
 • impulsief gedrag
 • automatiseren van handelingen
 • korte of lange termijn geheugen
 • ruimtelijk inzicht

Verschillende onderzoeken

Intelligentie onderzoek

Een intelligentie onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we een niveaubepaling doen van jouw cognitieve mogelijkheden.

Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

 • als onderdeel in het onderzoek naar begaafdheid
 • om te bepalen welke studiemethode-begeleiding nuttig kan zijn
 • bij verminderde leerresultaten van je kind
 • om een goed beeld te krijgen van het kennen en kunnen van je kind
 • als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leer- of ontwikkelingsstoornis

Bij Kriko nemen we twee soorten intelligentieonderzoeken af:

 1. De korte versie bestaat uit de IQ test en een attest met onderzoeksresultaten. We raden een korte versie van het IQ aan indien er geen dringende hulpvragen zijn, de resultaten nodig zijn voor terugbetaling van logopedische begeleiding, enzovoorts.
  Samenvatting: IQ-test + attest
 2. De gewone versie bestaat uit een intakegesprek met de ouders, IQ test, een uitgebreid verslag en een adviesgesprek. We raden een gewone versie aan indien er dringende hulpvragen zijn. Dat kan bijvoorbeeld bij een vermoeden van leerstoornissen, vragen omtrent begaafdheid van het kind/de jongere, enzovoorts.
  Samenvatting: intakegesprek, IQ test, uitgebreid verslag en adviesgesprek.

Kostprijs

binnen de conventie
Intakegesprek: gratis
Adviesgesprek: gratis
Overlegmomenten: gratis

Buiten de conventie
Intelligentieonderzoek voor logopedisch bilan: €150
Intelligentieonderzoek algemeen: €200
Aandachtsonderzoek: €150
Intakegesprek: €65
Adviesgesprek (verslag): €65
Schoolbezoek (+/- 1,5u): €75
Extra schooloverleg (+/- 1u): €65

(Voorwaarden voor conventie: Je hebt een rijksregisternummer; je bent aangesloten bij een mutualiteit; je hebt nog geen andere psychologische hulp gehad in het voorafgaande jaar)

Contact
Sofie Vellemans
0498/64.47.46
vellemans.sofie@gmail.com

Aandachtsonderzoek

School- of spelobservatie

Wanneer er specifiek vragen vanuit de school komen, kan het ook aangewezen zijn om een schoolobservatie te plannen. Hierbij woont de psychologe enkele lessen bij, worden er enkele vragenlijsten ingevuld en wordt er een gesprek met de school en betrokkenen gepland. Dit leidt tot een totaalbeeld van het functioneren van uw kind op school.

Ook een spelobservatie kan nuttig zijn om in het samenspel het patroon van interactie en initiatief nemen te volgen.  De observatie kan zowel bij vrij spel als bij spel met poppen, zandbak, bouwconstructies, enz.

Leren leren

Heel wat kinderen ondervinden problemen bij het verwerken van al dan niet grote hoeveelheden leerstof. Ook het plannen en organiseren van het studeren kan voor sommige kinderen een moeilijke opgave zijn. Deze kinderen kunnen baat hebben bij het aanleren van de juiste studiemethode.

 

Binnen de conventie:
Intake gesprek: gratis
Verslaggeving en adviesgesprek: gratis

Buiten de conventie:
Intakegesprek: €65
Adviesgesprek: €65
Aandachtsonderzoek: €150
Schoolbezoek (+/- 1,5u): €75
Extra schooloverleg (+/- 1u): €65

Contact
Sofie Vellemans
0498/64.47.46
vellemans.sofie@gmail.com

Onze sterktes

 • Multidisciplinair

  Wij zijn een team met elk van ons zijn eigen insteek: leerkrachten, psychologen, spelcounselor, oudercoach. Samen zoeken wij wat voor elk kind of jongere de passende toenadering om hem te ondersteunen.

 • Huiselijke sfeer

  Bij kriko trachten we de drempel zo klein mogelijk te houden. Kinderen en jongeren krijgen tijd en ruimte om hun verhaal te doen. Elke sessie zal hoe dan ook starten met een ‘check-in’. 

 • Open communicatie

  Zowel naar het kind/jongere, naar de ouders, naar andere partners en naar elkaar streven wij naar een open, eerlijke en respectvolle verbindende communicatie.

Veelgestelde vragen

Heb je nog een andere vraag? Aarzel niet ze te stellen via het contactformulier.

Registreer je of bel eens voor meer info

Heb je een vraag of wil je je kind/ jongere graag aanmelden?